Makaleler

Katkıda Bulunduğu Toplu Eserler

  • İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi.
  • Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 1999.
  • Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2001.
  • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İletişim Yayınları, 2002.
  • Encyclopaedia Judaica (İkinci baskı), 2005.
  • Encyclopaedia of Jews in the Islamic World, (E.J. Brill), yayına hazırlanmakta