1. "Dışarıda Kalanlar / Bırakılanlar", İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema-TV Bölümü ve British Council, İstanbul, 16-23 Mayıs 1998. Sunulan tebliğ: "Türkiye'de Yahudi Azınlığı İçinde Farklı Olmak".
 2. "Turkey-Israel : A Century of Common History", IFEA, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, 4-5 Haziran 1998. Sunulan tebliğ: "L'Image du Juif dans le Rhétorique de l'Islam Politique en Turquie".
 3. "Öteki Kaynaklarından Tarih Yazımı", TÜYAP Kitap Fuarı, 31 Ekim 2002, Kolaylaştırıcı: Osman Köker, Katılımcılar: Rıfat Bali, Engin Berber, Düzenleyen: Aras Yayınları.
 4. "Cumhuriyet Dönemide Devlet-Azınlıklar İlişkileri", 22 Ocak 2003 , Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 5. "Politics of Remembering", Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,   4-5 Nisan 2003. Sunulan tebliğ: "Politics of Memory Manipulations".
 6. "Antisemitism in Turkey", Universitaet Hamburg, Institut für Turkologie, Hamburg, 23 Mayıs 2003.
 7. "Eine Form der Türkisierung: Antisemitismus in der Türkei", Kölner Appell & TÜDAY, Köln, 26 Şubat 2004.
 8. "Türkiye'de Antisemitizmin Dünü ve Bugünü", Migrantische Initiative gegen Antisemitismus & Kreuzberg Museum, 27 Şubat 2004.
 9. "Antisemitismus in der Türkei- Die unendlische Geschichte einse Ressentiments", Redaktion-Bahamas, Berliner Bündnis gegen IG Farben & Honesty Concerned, Berlin, 28 Şubat 2004.
 10. "Türkiye'de Antisemitzm - Antisemitismus in der Türkei", Initiative gegen Antisemitismus und Antizionismus aud Hamburg, Hamburg, 29 Şubat 2004.
 11. "Turkey: Toward Post-Nationalism?", Swiss Society for Middle Eastern and Islamic Studies, Basel, İsviçre, 14-16 Ekim 2004. Sunulan tebliğ: "Politics of Turkification in the Single Party Period".
 12. "The Protocols of the Elders of Zion The One-Hundred Year Myth and Its Impact", Tel Aviv University, The Stephen Roth Institute for the Study of Antisemitism and Racism, Tel Aviv, 24-26 Ekim 2004. Sunulan tebliğ: "Protocols of the Elders of Zion in Turkey".
 13. "Fourth Workshop for Armenian and Turkish Scholarship", University of Michigan, Salzburg, Austria, 14-17 April 2005. Sunulan tebliğ: "Turkification's Model Community: The Jews".
 14. "From ‘Milieu de Mémoire' to ‘Lieu de Mémoire' İstanbul, Izmir and Athens as Strongholds of Trans-Cultural Societies in the 20th Century", Karl Franzes University, Graz, Avusturya, 9-11 Haziran 2005. Sunulan tebliğ: "The Alternative Way to Come to Terms With Past. Those Who Try to Forget: Turkey's Jewish Minority".
 15. "Margins of Identity: Examining Religious and Ethnic Difference in the late Ottoman Empire and the Turkish Republic", düzenleyen: Howard Eissenstat, MESA, Middle East Studies Association of North America, Washington DC, 21 Kasım 2005. Sunulan tebliğ: "The Citizenship Dilemma of Turkish Jews. Court Jews or Middlemen?".
 16. "Avram Galanti", Ankara Turing Kulübü, 9 Şubat 2006.
 17. "State-Minority Relations in the Republican Years", Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ankara, 4 Nisan 2006.
 18. "Rescue Out of Reach the Fate of the Turkish Jews in Nazi Dominated Europe", Moses Mendelssohn Akademie, Halberstadt, 3-6 Eylül, 2006. Sunulan tebliğler: "Antisemitism in Turkey in the Single Party Period: 1923-1945" - "Simon Brod: the Demon of Istanbul".
 19. "Popüler Kültürün Penceresinden Azınlık Algısı ve Edebiyata Yansıyış", TÜYAP Kitap Fuarı, 31 Ekim 2006. Düzenleyen: Dünya Kitapları.
 20. LIMMUD 2006, Türkiye Hahambaşılığı, 12 Kasım 2006. Sunulan tebliğ: "Varız ama Yokuz - Türk Yahudi Toplumunun Kamusal Alandaki Görünmezliği".
 21. "Karanlık Geçmiş, Tarihsel Profesyonellik ve Kamuoyu - Zor Tartışmaların Odağındaki Tarihçiler - Almanya, Türkiye, İsrail ve Yunanistan'dan Örnekler", İstanbul Bilgi Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, İstanbul, 17-18 Kasım 2006. Sunulan tebliğ: "The Dilemma of Turkish Historians Working on Minority Issues: To Be an Historian or a Public Intellectual".
 22. "Simon Brod'un Hayatı", Göztepe Kültür Derneği, 18 Ocak 2007.
 23. "İç/Dış Göç ve Kültür", Kültür Araştırmaları Derneği ve Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Eylül 2007. Sunulan tebliğ: "19uncu Yüzyıl ile 20nci Yüzyılın İlk Çeyreğinde Amerika'ya Göç Eden Müslim ve Gayri Müslim Türkler".
 24. LIMMUD 2007, Türkiye Hahambaşılığı, 4 Kasım 2007. Sunulan tebliğ: "Hepimiz Türk'üz... Acaba? Türkiye'de Azınlık Olma Halleri" (Prof. Arus Yumul ile Birlikte).
 25. "Itinéraires et Sépharades Complexité et Diversité des Identités", Ecole Pratique des Hautes Etudes, Centre Alberto Benveniste & Stanford University Mediterranean Studies Forum, 22-23 Kasım 2007. Sunulan tebliğ: "The Identity Dilemma of the Turkish Jews in the Early Republican Years".
 26. "Erich Auerbach in İstanbul, Philologie-Geschichte-Verstehen", Alman Başkonsolosluğu, Yeditepe Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, İstanbul, 14-15 Aralık 2007. Sunulan tebliğ: "Istanbul'da Yahudiler: Zor Geçen 12 Yılın Öyküsü: 1933-1945".
 27. "Bonded by Exile, Traugott Fuchs and the German Emigré Scholars and Artists of the Second World War", Boğaziçi Üniversitesi, 17-18 Aralık 2007. Sunulan tebliğ: "The Difficulties Faced by German Professors of Medicine at Istanbul University".
 28. pdf "The Myth of Tolerance : Turkish Policy Towards the Jews Before and During the Second World War", (Resource: Strassler Center for Holocaust & Genocide Studies at Clark University, 2008-2009 Year End Report) Clark University, Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies, 18 Kasım 2008. http://www.hairenik.com/armenianweekly/cty11220803p.htm
 29. "Cemaat Olgusu ve Vatandaşlık" , Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü - Institut Français d'Etudes Anatolienne (İstanbul) 29 Ocak 2009. 
 30. "Gayri Müslim Varlıkların Talanı: 1942 Varlık Vergisi Kanunu Chicago Üniversitesi, Ortadoğu İncelemeleri Merkezi, 13 Mayıs 2009. Konferans Afişi
 31. pdf "Juifs Turcs ou Juifs de Turquie?" , Musée d'Art et d'Histoire Juif, Paris, 06 Aralık 2009.
  1. Basından: Le CRIF rencontre Rıfat Bali, 14 Aralık 2009.
  2. Basından: Juifs turcs ou juifs de Turquie, Akadem, Paris, Aralık 2009
 32. "Türkiye'de Azınlıklar", İstanbul Haliç Rotary Kulübü, 21 Aralık 2009.
 33. Paper entitled "From Burden to Multicultural Identity: Sephardim in the Turkish Republic" presented at the  Bar-Ilan University Faculty of Jewish Studies Department of Literature of Jewish people Naime and Yehoshua Salti Center for Ladino Studies, 19th Ladino Marathon on The Jews of Turkey and The Ladino Tradition on January 11, 2010.
 34. Av.Cem Murat Sofuoğlu'nun sunduğu "İnsan Haklarında Gri Alanlar" programı, Cem TV, 20 Ocak 2010.
 35. pdf "Üç Yahudi Kitabevi: Kanaat Kitabevi, Kohen Hemşireler ve İzidor Karon", "Osmanlı İmparatorluğu ve Çağdaş Türkiye'de Kitap" başlıklı  INALCO ve BNF tarafından düzenlenen Uluslararası Toplantı, 2 Şubat 2010.
 36. "The Founding Myth of Turkish Antisemitism" , Zentrum für Antisemitismusforschung Berlin, 17 Şubat 2010.
 37. "Vatandaş Türkçe Konuş!", Surp Haç Tıbrevank Lisesinden Yetişenler Derneği, 6 Mart 2010.
  1. pdf Agos - 13 Ocak 2010.
 38. pdf "Situation of Jewish Studies in Turkey", Muslims & Jews Together: Seeing from Without; Seeing from Within International Symposium April 28-30, 2010 Center for Middle Eastern Studies , University of California, Berkeley.
 39. "Gelecek Meydan Okuyor: Türk Yahudi Toplumu ve Değişim", Weekend Limmud, 17 Nisan 2010
 40. pdf "European Muslim Perceptions of the Holocaust", Paris 2-4 June 2010.
 41. pdf Global Antisemitism - A Crisis of Modernity - Yale University 23-24 Ağustos 2010
 42. pdf "The Working Definition of Antisemitism - Six Years After", The Stephen Roth Institute for the Study of Antisemitism and Racism Tel Aviv University, 30 Ağustos- 2 Eylül 2010, Paris.
 43. pdf "Istanbul, Kushta, Constantinople - Diversity of Identities and Personal Narratives in the Ottoman Capital (1830-1900)", German Consulate General Istanbul, 14 - 15 Ekim 2010
 44. pdf "Resurgent Antiseitism: Global Perspectives", Indiana University Institute for the Study of Contemporary Antisemitism, 3-5 Nisan 2011
 45. "Gayrimüslim yurttaşlar Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Ortaya Çıkan Görüşler: Bir Bilanço Denemesi" , Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı konuları, Tarih Vakfı, 28-30 Ekim 2011
 46. "The Roots of Turkish Antisemitism and Its Themes" New York ISGAP Fordham University, 11 Nisan 2013
 47. "Yolun Sonuna Geldik mi? Valizleri Hazırlayalım mı?", 15-16 Kasım 2014 Limmud Festivali
 48. Ünlü tarihçi Rifat Bali, Goethe’de konuşacak , 27 Mart 2017 "The consumption of the Holocaust in Turkey 1979-2017"
 49. pdf"Çağdaş Türkiye'de Yahudiler: Yavaş Yavaş Azalan Azınlık", SALT Galata, 13 Mayıs 2017
 50. "An end to antisemitism " Viyana, 18-22 Şubat 2018
 51. Jewish-Turkish Entaglements Resilience, Migrati.on and New Diasporas University of Graz, 18-19 Haziran 2018
 52. 9 Temmuz 2018 4ème Université d’Été Judéo-Espagnole, 8-13 Temmuz 2018
 53. “Azınlıklar” Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Zaaflar, Kaynaklar, Yöntemler Üzerine Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 23 Kasım 2018
 54. Turkish Jews and Turkification in the Single Party Years (1923-1945)", Universitat Wien-Institut für Orientalistik, 21 Nisan 2021 Çevrimiçi Zoom Sunum.
 55. "Necmettin Erbakan ve Milli Görüş'ün Söyleminde Antisemitizm" - 24 Nisan 2021 Hamburg Üniversitesi Çevrimiçi Zoom Sunum.
 56. Türkiye'de Holokost Tüketimi, 28 Nisan 2021 İtahdut Yotsei be Turkia, çevrimiçi zoom sunum.
 57. "MENA Jews and the Holocaust" paneline "II Dünya Savaşı sırasında Türkiye ve Yahudiler" başlıklı sunum 13 Mayıs 2021 Çevrimiçi Zoom Sunum.