Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf "Edirne Yahudileri", s. 205-227 Edirne: Serhattaki Payitaht, (Haz. Emin Nedret İşli ve M. Sabri Koz), Yapı Kredi Yayınları 1998
pdf "Resmî ideoloji ve gayri müslim yurttaşlar", s. 170-176 Birikim Sayı 105-106, Ocak-Şubat 1998
pdf "Bir tarih romanının filme çekilememe serüveni Musa Dağ'da Kırk Gün'ün Hikâyesi", s. 21-33 Tarih ve Toplum Sayı 170, Şubat 1998
pdf "Günlük Yaşam Ajandalar ve Modernizm" s. 24-25 Tiryaki Sayı 21, Şubat 1998
pdf "Tarih Tekerrürden İbarettir" veya Türkiye Yahudi Cemaatinde Bir Kütüphane Kurmanın Gerekliliği ve İmkânsızlığı" s. 17-18 Tiryaki Sayı 21, Şubat 1998
"Cumhuriyet dönemi Türkiyesi'nde antisemitizm", s. 65-96 Felsefelogos Sayı 2, Mart 1998
pdf "1923'den günümüze Türkiye Yahudileri - Gayri resmi bir yaklaşım", s. 105-122 Dans Müzik Kültür Sayı 63, Yaz 1998
pdf "Yine Kütüphane Üzerine" s. 7 Tiryaki Sayı 26, Temmuz 1998
pdf "Yaşam öyküsü, yayımları ve düşünce dünyası ile Cevat Rıfat Atilhan – I", s. 15-24 Tarih ve Toplum Sayı 175, Temmuz 1998
pdf "Yaşam öyküsü, yayımları ve düşünce dünyası ile Cevat Rıfat Atilhan –II", s. 21-30 Tarih ve Toplum Sayı 176, Ağustos 1998
pdf "İşadamları ve siyaset: Pragmatik bir aşk hikâyesi", s. 31-37 Birikim Sayı 114, Ekim 1998
pdf "Cumhuriyet döneminde azınlıklar politikası", s. 80-90 Birikim Sayı 115, Kasım 1998
pdf "II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de azınlıklar: "Yirmi Kur'a İhtiyatlar" olayı", s. 4-18 Tarih ve Toplum Sayı 179, Kasım 1998
pdf "Kitaba methiye" Kitap Zamanı Sayı 15, 20 Kasım 1998
pdf "II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de azınlıklar: "Balat Fırınları" söylentisi", s. 11-17 Tarih ve Toplum Sayı 180, Aralık 1998