Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf> "Avram Galanti'nin hayatı ve eserlerinin bibliyografyası", s. 3-30 Prof. Avram Galanti, Arabî Harfler Terakkimize Mani Değildir, Bedir Yayınları 1996
pdf> "Popüler milliyetçi edebiyatta Yahudi imgesi", s. 78-83 Birikim Sayı 81, Ocak 1996
"Kardeş Türküler, Öfkeli Kardeşler Türküleri değil!" Söz Sayı 49, 20 Ocak 1996
"Serbest Kürsü" Şalom 4 Ocak 1996
"Zorunlu Bir Yanıt" Şalom 31 Ocak 1996
"Bugün ben, yarın siz…" Express 3 Şubat 1996
"Kitap Dünyasından" Şalom 7 Şubat 1996
"Deniz'i rahat bırakın!" Express 10 Şubat 1996
"Adam ve madam" Express 17 Şubat 1996
pdf> "Milliyetçilik ve işadamları", s. 90-91 Birikim Sayı 83, Mart 1996
"Okumak bir ayrıcalıktır" Express 2 Mart 1996
"Kitapların engin dünyası" Şalom 13 Mart 1996
"Ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadelede yüreğinizdeki kıvılcımı ateşleyin!" Söz Sayı 58, 23 Mart 1996
"Gettolar" Şalom 27 Mart 1996
pdf> "Kitâb'a methiye", s. 219-222 Müteferrika Sayı 10, Kış 1996
"Kitap Dünyası'ndan" Şalom 17 Nisan 1996
pdf> "Irkçı bir dernek: Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği", s. 32-36 Toplumsal Tarih Sayı 29, Mayıs 1996
"Pis Yahudi…!" Express 11 Mayıs 1996
"Düşüncede düzeni ve nizamı koruyan muhafızlara bir yanıt" Şalom 15 Mayıs 1996
"Yahudi Gençliği ve Yüksek Öğrenim" Şalom 15 Mayıs 1996
"Hoş geldin Agos" Agos 24 Mayıs 1996
pdf"Tekinalp Yaşamı ve Bibliyografisi" Makalesi İle İlgili Bir Çalışma, s.61 Müteferrika Sayı 8-9, Bahar-Yaz 1996
pdf> "Bir Yahudi dayanışma ve yardımlaşma kurumu: B'nai B'rith XI. Bölge Büyük Locası tarihçesi ve yayın organı Hamenora dergisi", s. 41-60 Müteferrika Sayı 8-9, Bahar-Yaz 1996
pdf> "Bene Berith Derneği'nin Kütüphanesi", s. 59-60 Müteferrika Sayı 8-9, Bahar-Yaz 1996
pdf> "Seçimlerin Yahudi'ye yaramasını istemiyorsanız…", s. 171-173 Birikim Sayı 86-87, Haziran-Temmuz 1996
"Kitap Dünyası'ndan" Şalom 12 Haziran 1996
"Ajan ve ajan okulları edebiyatı üzerine" Agos 5 Temmuz 1996
"İnternet modern çağın her mevsime uygun aracı" Şalom 17 Temmuz 1996
"Hoşgörü ve Türkiye gerçek mi, mitos mu?" Agos 19 Temmuz 1996
"Onlar vatanseverdir" Agos 26 Temmuz 1996
pdf> "Irkçılığın 'bilimsel' şekli revizyonist tarih anlatımı", s. 79-84 Tarih ve Toplum Sayı 152, Ağustos 1996
"Muhalif Göçmenler" Şalom 14 Ağustos 1996
pdf> "Osmanlı/Türk Yahudiliği tarihi ile ilgili yayınlar ve içerdikleri tarih söylemi – I" Toplumsal Tarih Sayı 32, Ağustos 1996
pdf> "Osmanlı/Türk Yahudiliği tarihi ile ilgili yayınlar ve içerdikleri tarih söylemi – II" Toplumsal Tarih Sayı 33, Eylül 1996
pdf> "Osmanlı/Türk Yahudiliği tarihi ile ilgili yayınlar ve içerdikleri tarih söylemi – III" Toplumsal Tarih Sayı 34, Ekim 1996
"Refah Partisi, İslâm ve gayrimüslimler" Agos 6 Eylül 1996
"Karışık Evlilikler" Agos 13 Eylül 1996
pdf> "Vallahi ben masumum, suçlu Sam Amca, Siyonistler ve Yahudilerdir", s. 60-62 Birikim Sayı 90, Ekim 1996
"Azınlıklar'ın korkuları" Agos 11 Ekim 1996
pdf> "Refah Partisi ve Türkiye Yahudileri", s. 74-88 Birikim Sayı 91, Kasım 1996