US Diplomatic Documents on Turkey VI

Bu kitap Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine Birleşik Amerika Büyükelçiliği memuru Eugene M.Hinkle tarafından hazırlanmış bir rapor. Rapor otuzlu yıllarda Türkiye’de mevcut olan beden eğitimi ve spor faaliyetlerini derinlemesine incelemede.

Medyadan