Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf "A Scapegoat for All Seasons : The Dönmes or Crypto-Jews of Turkey" s.23-40, Andras Kovacs, & Michael L.Miller (eds) Jewish Studies at the CEU V , 2005-2007 Central Central European University, Budapeşte 2009
pdf "Cumhuriyet Yıllarında antisemitizm var mıydı?" s.52-53 NTV Tarih, Sayı 2 Mart 2009
"Yuda Yağbes'in anısına (1909(?) - 2009)" Şalom Gazetesi 25 Mart 2009
pdf "Cumhuriyet Döneminde Azınlık Milletvekilleri" Toplumsal Tarih, Sayı 186 Haziran 2009
Basından: Zaman Gazetesi 9 Ocak 2011
"Present-Day Anti-Semitism in Turkey"

Institute for Global Jewish Affairs Temmuz 2009
Basından: Akşam Gazetesi 27 Temmuz 2009
Basından: Panaroma.am 28 Temmuz 2009
Basından: Tundra Tabloids 30 Temmuz 2009
Basından: FrontPage Magazine 17 Ağustos 2009
pdf "Mizah Dergilerinde Adalar İmgesi" Toplumsal Tarih Eylül 2009
A Recent Anti-Semitic Theme: The Sabbatean Role in the Armenian Genocide The Armenian Weekly 07 Aralık 2009
pdf Tarihle Yüzleşmenin "Olmazsa Olmaz" İki Şartı Toplumsal Tarih Aralık 2009
pdf Entre nationalisme et islamisme: la lente disparition de la communaute juive de Turquie Shmuel Trigano (ed) La fin du judaisme en terres d'Islam Denoel Paris 2009