The Jews and Prostitution in Constantinople 1854 - 1922

Bu kitap 1854-1922 yılları arasında Konstantiniye’deki beyaz kadın ticaretini ve Yahudilerin bu ticaretteki rol ve etkinliklerini incelemekte.