Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf "Entelektüel alemin yeni dokunulmazları azınlıklar", s. 68-69 Virgül Sayı 48, Şubat 2002
pdf "Tek Parti Döneminde gazete tirajları", s. 18-19 Tarih ve Toplum Sayı 221, Mayıs 2002
pdf "Anılarda Söyleşilerde Sabetaycılık", s. 26-36 Tarih ve Toplum Sayı 223, Temmuz 2002
pdf "Sabetaycılık Üzerine bir Bibliyografya Denemesi" Tarih ve Toplum Sayı 223, Temmuz 2002
pdf "Sabetaycılar Hakkında Milliyetçi Şiirler", s. 44-47 Tarih ve Toplum Sayı 223, Temmuz 2002
pdf "Cumhuriyet arşivleri belgelerine göre Türk Ermeni basını", s. 41-51 Tarih ve Toplum Sayı 228, Aralık 2002