Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf "1883 Hasköy Yangını" Tarih ve Toplum Ocak 2001
pdf "Bir zengin olsaydım", s. 20-23 Birikim Sayı 141, Ocak 2001
pdf "Ertuğrul Özkök: Yeni Türk insanının heykeltıraşı", s. 57-65 Birikim Sayı 144, Nisan 2001
pdf "Ermenistan'ın "Anavatana Geri Dönün" çağrısının diaspora Ermenilerine ve Türkiye'ye etkisi", s. 13-19 Tarih ve Toplum Sayı 210, Haziran 2001
pdf "Ermeni ve Yahudi Cemaatlerinde Siyasal Düşünceler", s. 362-366(Arus Yumul ile birlikte) Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce – Cilt 1 – Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi 2001
"Çekip gitmek üzerine", s. 50 ... VS 2001 (Temmuz)
pdf "Yeni oluşumlar" ne kadar yeni?", s. 50-52 Birikim 2001 (Temmuz)
pdf "Toplumsal Bellek ve Varlık Vergisi", s. 87-126 Esra Özyürek (Der.), Hatırladıklarıyla ve Unuttuklarıyla Türkiye'nin Toplumsal Hafızası 2001
"Kitap tanıtımına dair", s. 32 ... VS 2001 (Ağustos-Eylül)
pdf "Yahudi mültecileri Filistin'e taşıyan Parita gemisinin serüveni", s. 4-10 Tarih ve Toplum 2001 (Ekim)
pdf "Türkiye'de Yahudi azınlığı içinde farklı olmaya çalışmak", s. 119-132 Nabi Avcı & Deniz Derman & Süheyla Kırca & Arus Yumul (Der.), Dışarıda Kalanlar / Bırakılanlar 2001
pdf "80'li ve 90'lı yılların mirası", s. 206-210 Birikim Sayı 152-153, Aralık 2001 – Ocak 2002
pdf "İstanbul Musevi Etıbbâ Cemiyeti Nizamnamesi: Osmanlı Tıp Dernekleri Tarihçesine Katkı", s. 151-159 (Şeref Etker'le birlikte) Kebikeç Sayı 12, 2001