Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf "Vatandaş Türkçe Konuş!" veya bir ulus-devletin kuruluşunda dil birliğinin gerçekleşmesi çabaları (s. V-VIII) Avram Galanti, Vatandaş Türkçe Konuş, Kebikeç Yayınları, Ankara 2000
pdf "Edirne Muhasarası sırasında tutulmuş bir günlük IV" Tarih ve Toplum Ocak 2000
pdf "Sivil toplum hareketinin iki zaafı: İşadamları ve elitizm", s. 33-42 Birikim Sayı 130, Şubat 2000
pdf "Burası New York, karşısı Üsküdar", s. 72-90 Birikim Sayı 131, Mart 2000
pdf "Balat'ta bir boykot söylentisi", s. 13-16 Tarih ve Toplum Sayı 196, Nisan 2000
pdf "ÖDP ve elitizm üzerine birkaç not", s. 93-97 Birikim Sayı 139, Kasım 2000
pdf "Adana Yahudileri", s. 344-355 Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana: Köprü Başı (Haz. Erman Artun ve M. Sabri Koz), Yapı Kredi Yayınları 2000