Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
"Ben kimim?", s. 8-10 Varlık Sayı 1073, Şubat 1997
pdf "Marsel (Süleyman) Şalom – Türk edebiyatının bir kültür elçisi", s. 112-114 Folklor/Edebiyat Sayı 9, Mart 1997
pdf "Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına Yahudilerin katkıları", s. 48-51 Varlık Sayı 1074, Mart 1997
pdf "Hasköy yangını (13 Mart 1908)", s. 21-24 Tarih ve Toplum Sayı 159, Mart 1997
pdf "Bir Yahudi mali ve sosyal yardımlaşma kurumu: Dersaadet Küçük İstikrazat Sandığı", s. 45-54 Tarih ve Toplum Sayı 160, Nisan 1997
pdf "Modern ve çağdaş Türkiye'de aykırı bir dergi: Birikim", s. 84-86 Birikim Sayı 100, Ağustos 1997
pdf "Çok partili demokrasi döneminde Varlık Vergisi üzerine tartışmalar", s. 47-69 Tarih ve Toplum Sayı 165, Eylül 1997
pdf "Önce Türküm! Sonra… Belki Yahudi - Yahudilerin Türk milliyetçiliği", s. 47-53 Birikim Sayı 102, Ekim 1997
pdf "1930 Belediye Seçimleri ve Serbest Fırka'nın azınlık adayları", s. 25-34 Tarih ve Toplum Sayı 167, Kasım 1997