Article Title
Published in Date
Ben Kimim?" Salom 9 March 1994
"BOML/UOML" Salom 14 September 1994
"BOML/UOML" (II.Bolum ve Son Salom 28 September 1994
"Turk edebiyatında Yahudi tipleri", p. 37-41 Tiryaki Issue 3, October 1994
"Turk folklorunda Yahudi tipi", p. 33-34 Tiryaki Issue 4, November 1994
"Turkiye'de yayinlanan fikra kitaplarinda "Yahudi" tiplemesi", p. 12-14 Tiryaki Issue 5, December 1994