Makale BaşlığıYayımlandığı Dergi / KitapTarih
pdf Die Geschichte des Antisemitismus in der Türkei oder: Es gibt keinen Antisemistus, s. 69-70  Padagogische Konzepte gegen Antisemitismus in der Einwanderungsgessellschaft, Kiga Berlin 2004
pdf "Beyaz Türk Muhabbeti Bitecek" İstanbul Life Ocak 2004
pdf "Savaş Yıllarında Türkiye Yahudileri" Toplumsal Tarih Sayı 111, Ocak 2004
pdf "Türkiye ve Yahudi Düşmanlığı" Gelecek Ocak 2004
pdf "Anne, baba susmayın, peri masallarını anlatmaya devam edin…" Birikim Sayı 177, Ocak 2004
pdf "Komplo teorileri ve teorisyenleri" Birikim Sayı 177, Ocak 2004
pdf "Türkiye'nin en iyi gizlenen sırrı: antisemitizm" Mecmua Ocak-Şubat 2004 sayı 10, s.17-18
pdf "Eleştirilere Cevap" Birikim Sayı 178, Şubat 2004
Birikim: pdf Fehmi Koru Şubat 2004
Birikim: pdf Atilla Akar Şubat 2004
pdf "Biyografya yazmak için referans kitabı" Virgül Sayı 70, Şubat 2004
pdf "Azınlıkların DP Sevdası Celal Bayar'ın Amerika Ziyareti", s. 14-21 Toplumsal Tarih Sayı 112, Şubat 2004
pdf "Yeni bir yayın alanı: Komplo teorileri Yeni bir araştırmacı türü: Komplo teorisyenleri" Virgül Sayı 71, Mart 2004
pdf "90'lı Yıllar – Medya Temelli Bir Bilanço Denemesi", s. 182-190 Birikim Sayı 184-185, Ağustos-Eylül 2004
pdf "Milyonerlik Rekoru Neden Musevilerde?", s. 70-75 Toplumsal Tarih Sayı 129, Eylül 2004
pdf "Ne Tartışılmakta? Sabetaycılık Mı? Cumhuriyet Rejimi Mi?" Türk Yurdu Sayı 206, Ekim 2004
pdf "Azınlıklar Açısından "Türk" ve "Türkiyelilik" Tartışmaları Türk Yurdu Sayı 208, Aralık 2004