Ümit Kıvanç'a Cevap - Birikim Dergisinin Yayınlamayı Reddettiği Makalenin Öyküsü

Bu kitap bir zaruretten doğdu. Birikim dergisinin Ekim sayısında Ümit Kıvanç'ın bu kitabin yazarını hedef alan polemik makalesine cevaben hazırlanan yazıyı Birikim yayınlamayı reddettiğinden bu kitap hazırlandı. Tartışmanın ortaya çıkmasının nedeni 2004 yılının Temmuz ayında Radikal İki'de yayınlanan Irak savaşıyla ilgili bir çeviri makaleye bu kitabin yazarının, gene aynı gazete ekinde yayınlanan, çeviri âdâbı ve basın ilkeleri açısından getirdiği itiraz yazısı. Ümit Kıvanç Birikim'deki makalesinde bu itiraz yazısından ötürü "uzun zamandır muzdarip olduğu bir konuda sabrının taştığı"nı belirtmekte. Kıvanç'ın, görüşüne göre, muzdarip olduğu konu İsrail Devleti'nin siyasi ve askerî icraatlarını eleştirenlere hemen yöneltilen antisemitizm ithamı nedeniyle İsrail'i eleştirmenin neredeyse imkânsızlaştığı. Kıvanç makalesinde yazarı Radikal İki'yi antisemitizmle itham ettiğini ima ettikten sonra onu önce "anti-semitizm dedektörü", daha sonra da "İsrail Devleti[‘nin] vazifeli-maksatlı dedektörleri" şeklinde anmakta ve böylece üstü örtülü bir şekilde Türkiye'ye olan sadakatini sorgulamakta. Kitabın "sunuş" yazısında, okurun tartışmayı anlayabilmesi için hem Kıvanç'ın makalesinden yapılan alıntılarla eleştirilerine yer verilmekte, hem de yazarın Birikim'e gönderdiği cevabî makalenin yayınlanmamasıyla sonuçlanan sürecin öyküsü anlatılmakta.

Medyadan: