turkiye de fransizca basin fransiz ve ingiliz arsiv belgeleri esliginde

Türkiye’de bir zamanlar var olmuş olan yabancı dilde yayınlanmış gazeteler ve dergiler, Türk basın tarihinin yazımında oldukça ihmal edilmiş bir alan. Bu gazete ve dergilerin çoğunluğu İstanbul ve İzmir’de Fransızca yayınlanmakta ve Fransızca konuşan azınlıklara, Levantenlere ve de diplomatik camiaya hitap etmekteydi. Bu kısa çalışmada yer alan, Fransız ve İngiliz arşivlerinden alınmış konu ile ilgili belgeler ve Türkçe çevirileri, bu alana mütevazı bir katkı sağlamayı amaçlamakta.